Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de Pedrafita do Cebreiro está dispoñible a través da dirección electrónica:

· http://sede.concellopedrafita.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Pedrafita do Cebreiro.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Pedrafita do Cebreiro.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.


Concello de Pedrafita do Cebreiro
Plaza de España 2. 27670 Pedrafita do Cebreiro (Lugo)
Teléfono: 982367103 | Fax: 982367150
Correo electrónico: